Název projektu: Společná cesta ke vzdělání

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0003066

Popis projektu: Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj zaměstnanců mateřské školy.

Cílem projektuje zvýšení kvalifikace pracovníků ve specifické oblasti vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra.

 

Back to top