Denní program aktivit je dán, je však pružný a umožňuje reagovat na aktuálně vzniklou situaci. Uspořádání dne je následující

7:30- 9:00                   příchod dětí, volné hry, individuální činnosti, kódované úkoly

9:00- 9:30                   tělovýchovná chvilka- ranní cvičení

9:30- 9:45                   ranní kruh- didaktické činnosti

9:45-10:00                  svačina, hygiena

10:00- 10:30               individuální řízené činnosti

10:30- 12:00               pobyt venku

12:00- 12:30               oběd, hygiena, odchod domů

12:30- 14:00               odpočinek, relaxace, volná hra, klidové činnosti

14:00- 14:30               svačina

14:30- 16:00               individuální činnosti, odchod domů

(14:30- 15:00 pátek                individuální činnosti, odchod domů)

Tel. kontakt +420 774 757 820, +420 776 163 960 (omlouvání dětí)
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top