„ Od společnosti Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje společnosti NROS jsme v rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme  získali 30 000 Kč na pomůcky a vybavení do naší MŠ“.

Činnost MŠ byla podpořena finanční podporou z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“

KONTAKTNÍ OSOBA Mgr. Dita Derková                            ředitelka mateřské školy                      +420 774 757 820
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top