Docházka

  • každodenní docházka 10 000 Kč/měsíc
  • jeden den docházky 1 000 Kč/den

Docházka se platí převodem na účet mateřské školy do 15. dne daného měsíce.

Stravné

  • dopolední přesnídávka 20 Kč
  • svačina 20 Kč
  • obědy jsou zajišťovány individuálně rodinami dětí 

Stravné se platí do 5. dne následujícího měsíce.

Číslo účtu mateřské školy: 515 477 1708/4000

Tel. kontakt +420 774 757 820, +420 776 163 960 (omlouvání dětí)
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top