bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:

od 4. května do 15. května 2020

Více v Dokumenty ke stažení – https://ms.nautis.cz/dokumenty-ke-stazeni/

informace-k-zápisu-NOVÝ V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM-COVID-19

Žádost-o-přijetí-a-čestné-prohlášení k očkování NOVÝ V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM ZÁPISU

Informace o přijímacím řízení a termínech správního řízení

Pro příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání je stanovena lhůta od 4. 5. až 15. 5. 2020. Zákonnému zástupci bude přiděleno registrační číslo, které obdrží mailem. Je důležité si registrační číslo zapamatovat.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky MŠ (th8qmb4)
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
  3. poštou
  4. osobní podání- po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

ODEŠLETE TEDY:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte
  • kopii rodného listu dítěte,
  • v případě, že dítě nezastupuje zákonný zástupce, je podstatné doložit oprávnění, že můžete dítě zastupovat
  • doložení řádného očkování dítěte postačí Čestné prohlášení k očkování (ke stažení) + kopie očkovacího průkazu
  • pokud bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením přiložit kopii doporučení ŠPZ
  • můžete přiložit krátkou charakteristiku vašeho dítěte, co očekáváte od naší MŠ, jak často byste chtěli, aby vaše dítě navštěvovalo MŠ  (MŠ lze navštěvovat i jednotlivé dny, nebo pouze dopoledne- záleží na domluvě)

–  občané Evropské unie doloží při přijímacím řízení doklad o trvalém pobytu a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 písm. d) 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů).

KONTAKTNÍ OSOBA Mgr. Dita Derková                            ředitelka mateřské školy                      +420 774 757 820
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top