Vážení rodiče,

na závěr každého školního roku provádíme vlastní hodnocení naší mateřské školy, ve kterém se zaměřujeme na zhodnocení školního vzdělávacího programu, podmínek vzdělávání, průběhu a výsledků vzdělávání. Toto zhodnocení má sloužit nám – týmu pracovníků mateřské školy – jako podklad pro práci v dalším školním roce. Proto jsme Vás před časem požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na provoz a práci v naší MŠ. Nyní Vám přinášíme výsledky těchto zjištění. Pokud z Vašich odpovědí v dotazníku vyplynula nějaká otázka, budu na ni reagovat.

1.Prostředí a vybavení MŠ (nábytek, hračky, výzdoba aj.) jste ve většině případů naprosto spokojeni, 2 hodnotili jako spíše ano.

-za nás bychom rádi vybavili MŠ více relaxačními pomůckami- např. sedací pytle

– hračky na pobyt venku- odrážedla; pískoviště

– více úložných prostor, nový velký koberec

– metodické pomůcky pro pedagogy a nové hračky pro děti

2.Provozní doba MŠ je pro všechny rodiče vyhovující, kromě jednoho rodiče, který by uvítal prodlouženou provozní dobu.

3.Jídelníček MŠ odpovídá představám většiny rodičů, 2 rodiče uvedli spíše ano, jeden rodič spíše ne.

– zatím o změně nepřemýšlíme

4.Všichni rodiče se cítí být dostatečně informováni o dění v MŠ a o programu činností dětí, 2 spíše ano.

– děkujeme, snažíme se, abyste dostávali stručné, výstižné informace, nebojte se doptávat, pokud potřebujete

– zároveň od Vás očekáváme ranní informace, pokud je něco zásadního, co bychom měli vědět (špatná noc, hlad, ranní konflikt, atd…)

5. Většina rodičů sleduje webové stránky MŠ a spíše ano, 1 rodič webové stránky nesleduje:-)

-už fungují, ale většinou, co je na webu, je i na nástěnce a většinou podrobněji- sledujte nástěnky, prosím! I s dětskými výtvory, většinou tam každý něco má.

6.Všichni rodiče jsou spokojeni s aktivitami pro děti, které v MŠ probíhají (cvičení v sokolovně, canisterapie, výlety).

-děkujeme, my také. Dokázalo se nám navázat pár fajn kontaktů, tak v tom budeme pokračovat i v následujícím roce.

7.Většina z rodičů by se ráda podílela na dění v MŠ, 1 rodič spíše ne.

– nějaké návrhy na příští rok? Něco vymyslíme

8.Všichni rodiče jsou spokojeni s možnostmi komunikace s vedením MŠ.

9.Všichni rodiče jsou spokojeni s formou komunikace s učitelkami a mají k nim důvěru.

10.Všichni rodiče jsou spokojeni s přístupem učitelek ke svému dítěti, jeden rodič velmi i s pluskem 🙂 děkujeme

11.Skoro všechny děti chodí do školky rády, kromě jednoho- bude líp 🙂

12.Všichni rodiče se domnívají, že jejich dítě získává v MŠ dostatek nových poznatků a dovedností.

13. Na MŠ rodiče nejvíc oceňují celkovou spokojenost s MŠ, děti chodí do MŠ rády, vstřícnost k dětem i k rodičům, pochopení, profesionalitu, velmi individuální přístup k dětem, aktivity pro děti. Viditelný progres u dětí. Nynější personální obsazení a vedení ředitele MŠ.

14.Jeden z rodičů by doporučoval pro zlepšení podmínek MŠ jídelníček a nejlépe metodu Low Carb.

Moc Vám děkuji za Váš čas s vyplněním dotazníku a za vaše kladné hodnocení. Jsme moc rádi, že jste spokojeni a budeme se snažit dál zkvalitňovat naše služby.  Děkuji Vám také za projevenou důvěru v letošním roce, za Vaši pomoc a podporu. Moc si toho vážím.

Mgr. Dita Derková

ředitelka MŠ

KONTAKTNÍ OSOBA Mgr. Dita Derková                            ředitelka mateřské školy                      +420 774 757 820
ADRESA Budova libeňské sokolovny                 Zenklova 37, Praha 8 – Libeň, 180 00
Back to top