Po několik let jsem pracovala v přímé péči a jako sociální pracovnice u osob s mentálním postižením a poruchou autistického spektra. Z této praxe vím, jak je pro kvalitní a plnohodnotný život důležitý především dobrý start v prvních letech života. Rozhodla jsem se tedy, že se budu zabývat podporou a vzděláváním osob se specifickými potřebami vzdělávání.

Asistenci pedagoga se věnuji krátce, avšak v přímém kontaktu s dětmi s poruchou autistického spektra. (integrované dítě s PAS v běžné školce, MŠ pro děti s PAS)

Dálkově studuji obor speciální pedagogiky (JABOK) a neustále se dovzdělávám v problematice PAS. Při práci s dětmi s poruchou autismu, mě především zaujalo využívání prvků ABA (absolvování kurzu Základy apl. beh. analýzy, MU Brno 2020)

Ráda bych využila těchto principů k podpoře a vzdělávání u dětí,  které už s ABA pracují. S autismem mám také osobní zkušenosti,  jelikož jedno z mých tří dětí má poruchu aut. spektra. Všechny tyto své zkušenosti se snažím uplatnit při práci  s dětmi.  Věřím,  že důležité je přijetí jedinečnosti každého dítěte. Pomoc a podpora rodin, kolektivně pracovat na podpoře dětí k co nejvyšší soběstačnosti směřující ke spokojenému životu.

Ve svém volném čase ráda věnuji posilování a zajímá mě zdravý životní styl. Mám ráda filmy,  hudbu, sebevzdělávání a dobrou náladu.

Back to top