Jeden z mých studentů kdysi prohlásil, že danou situaci nelze popsat, ale že se o to pokusí. Stejně jako se zmiňovaný student pokusil popsat svůj zážitek (a podařilo se mu to naprosto skvěle), pokouším se nyní i já dělat to nejlepší pro děti se znevýhodněním. Doposud jsem v menším či větším rozsahu pracovala s nevidomými, neslyšícími, s dětmi s poruchami řeči, s chronicky nemocnými, s jedinci s tělesným i mentálním postižením, s dětmi s PAS, se studenty s OMJ, se žáky ze sociálně vyloučených lokalit…

 

Na práci s dětmi se znevýhodněním mě nejvíce baví zjišťování jejich osobního maxima, ke kterému se je v roli průvodce-učitele snažím doprovodit/dovést. 😊

 

Profesně se nejvíce zaměřuji na všestrannou funkční komunikaci, deficity v oblasti komunikace a na jejich odstraňování.

Back to top