Podpora činnosti MŠ

 

Činnost MŠ byla podpořena finanční podporou z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“