Personální zajištění

Mgr. Dita Derková, ředitelka mateřské školy, speciální pedagog, školní asistent

Mgr. Monika Škripková,speciální pedagog

Mirka Dvořáková, DiS., asistentka pedagoga

Bc. Luboš Bajcura, asistent pedagoga

Kristýna Šubrtová, provozní pracovnice

 

MgA. Hana Holá, muzikoterapie

 

V případě potřeby vypomáhají dobrovolníci zřizovatele Národního ústavu pro autismus.

V mateřské škole občas probíhá odborná praxe studentů pedagogických oborů vysokých a vyšších odborných škol.