Program

7.30–9.00          hra, individuální práce s dětmi s PAS

9.00–9.45          didaktická činnost, hudební, výtvarná, pohybová aktivita

9.45–10.00        přesnídávka

10.00–12.00      pobyt venku

12.00–12.30      oběd

12.30–14.15      odpočinek

14.15–14.30      svačina

14.30–15.30      odpolední program, hra

15.30–16.00      odpolední program, hra