Podpora činnosti MŠ

 

Činnost MŠ byla podpořena finanční podporou z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I.“

Činnost MŠ byla podpořena i některými rodiči, kteří věnovali potřebné pomůcky. Tímto bych ráda poděkovala paní Procházkové za výtvarné pomůcky, hračky a bleskové zajištění houpačky, paní Ihnatiuk za odrážedlo, paní Kubecové za vesty pro děti, paní Trávníkové za odbornou pomoc v právnickém oboru, také paní Efflerové, Šámalové za výtvarné potřeby dětem.

Děkujeme panu Quaiserovi za zafinancování rolet a velké díky panu Caithamelovi za ochotu věnovat nám svůj volný čas a zvelebit nám opravami školku!

Dále Kooperativě a jeho jednotlivým zaměstnancům, také společnosti Tesco, kteří nám zakoupili hračky pod vánoční stromeček.

Vaší podpory si vážíme a velmi děkujeme, bez Vás by to nešlo.