Platby

 

Docházka

  • každodenní docházka 5 500 Kč/měsíc
  • jeden den docházky 500 Kč/den

Docházka se platí převodem na účet mateřské školy do 15. dne daného měsíce.

 

 

 

Stravné

  • celodenní 60 Kč
  • dopolední přesnídávka 15 Kč
  • oběd 30 Kč
  • svačina 15 Kč

Stravné se platí do 5. dne následujícího měsíce.

 

Číslo účtu mateřské školy: 5154771708/4000